Học Chơi Chứng Khoán

Học chơi chứng khoán

Đầu tư trái phiếu không cần nhiều tiền, chỉ cần chọn lọc tinh tế dựa trên sự đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp mà bạn sắp cho vay vốn

đầu tư trái phiếu thông minh
đầu tư trái phiếu là gì

Khái niệm đầu tư trái phiếu

Trái phiếu là gì?

Phát hành trái phiếu là cách doanh nghiệp, tổ chức huy động vốn từ nhà đầu tư. Trái phiếu là một hợp đồng nợ dài hạn giữa chủ thể phát hành và người cho vay với mục đích là đảm bảo cho sự chi trả lợi tức định kỳ và hoàn lại vốn gốc cho chủ nợ ở thời điểm đáo hạn.

“Khi đầu tư, bạn cần có hứng thú và đam mê. Nhưng nếu chỉ yêu thích mà không bỏ thời gian nghiên cứu thì bạn sẽ gặp rủi ro” - Peter Lynch

Đầu tư trái phiếu cần chuẩn bị gì?

Đặc Điểm

Đầu tư trái phiếu là bạn đang cho doanh nghiệp (chính phủ) vay vốn và bạn trở thành chủ nợ của họ. Người sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ và lãi mà bạn nhận được là trái tức.

Bạn không cần có quá nhiều sự nhanh nhạy để bắt nhịp ở những biến động giá như cổ phiếu nhưng bạn phải nghiên cứu rõ về thị trường trái phiếu Việt Nam và nơi bạn sắp rót vốn. Chắc chắn bạn sẽ không muốn cho “ai đó” vay tiền mà không có khả năng trả nợ.

“Bạn phải nhìn thấy sự tăng tốc hoặc đột biến trong tăng trưởng doanh số của ba quý gần nhất, hoặc tăng trưởng doanh số quý hiện tại tối thiểu là 25%” - William O’Neil

học đầu tư trái phiếu
đầu tư trái phiếu

Lợi ích

Hãy đầu tư trái phiếu nếu bạn ngại rủi ro đến với nguồn vốn của mình nhưng vẫn muốn tham gia vào chứng khoán

Thu hồi vốn nhanh

Dễ dàng rút vốn trước ngày đáo hạn nhưng vẫn có lãi suất

Yên tâm với lãi suất được biết trước

Lãi suất cố định và không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường

Mức độ ưu tiên hàng đầu

Được ưu tiên phải thanh toán nợ trước cổ phiếu nếu doanh nghiệp phá sản

Nhược Điểm

Đừng chỉ nhìn vào mức lãi suất cao, kỳ trả lãi ngắn quá hấp dẫn của thị trường trái phiếu Việt Nam!

“Không thể kiếm tiền liên tục bằng cách giao dịch hằng ngày hay hằng tuần” – Jesse Livermore

Cẩn trọng sự nhập nhằng trong điều khoản: Hãy chắc rằng bạn được mua lại trái phiếu trước hạn.

Biến động giá vào cuối kì hạn

Trái phiếu doanh nghiệp không được đảm bảo bởi tín dụng của chính phủ

Lợi nhuận kiếm được không về túi nhanh như cổ phiếu

So Sánh

Làm sao để phân biệt được giữa Trái phiếu và Cổ phiếu?

Đặc điểm
Fin Capital
Foo Invest

Chủ thế phát hành

Công ty cổ phần

Chính phủ, Doanh nghiệp

Lợi nhuận thu về

Lợi tức = Cổ tức (*) + phần lãi về vốn do giá chứng khoán tăng

(*) Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Lãi suất (trái tức) cố định

Nguồn trả lãi cho người sở hữu

Trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

Lãi trả cho người sở hữu là chi phí trước thuế, được khấu trừ khi tính thuế

Quyền lợi của người sở hữu

Có quyền tham gia vào hoạt động và biểu quyết trong HĐQT

Không có quyền tham gia vào hoạt động và biểu quyết trong HĐQT

Hậu quả pháp lý của việc phát hành đối với công ty

Tăng vốn điều lệ

Phát hành trái phiếu làm tăng vốn vay

Thời gian đáo hạn

Không có thời hạn đáo hạn

Kì hạn đáo hạn cố định

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trái phiếu